Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: đại học

Bill Gates: Muốn kiếm nhiều tiền nên học Đại học

. Lớn lên trong một gia đình nghèo tại Chicago, bà ấy đã có bằng cử nhân khoa học máy tính, dần dần leo lên vị trí lãnh đạo của một công ty trong Fortune 500 và giờ là một trong những lãnh đạo nhiều sáng kiến nhất ngành giáo . . . Read more