Tag: đại hội cổ đông

Ocean Group đại hội cổ đông bất thành

. Sau biến cố, Ocean Group cho biết nhiệm vụ hàng đầu trong năm 2015 l ...

Sáp nhập ngân hàng sẽ “kịch tính” hơn trước kỳ đại hội cổ đông

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng, việc can th ...
2 / 2 POSTS