Tag: đề xuất

Lương tối thiểu được đề xuất tăng hơn 10%

. Theo lộ trình tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2015 - 2017 mà Tổng l ...
1 / 1 POSTS