Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: đề xuất

Lương tối thiểu được đề xuất tăng hơn 10%

. Theo lộ trình tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2015 – 2017 mà Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất với Hội đồng tiền lương quốc gia thì đến năm 2015, mức lương tối thiểu phải đáp ứng được 80%  nhu cầu sống của vùng, tương . . . Read more