Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: diễn giả

Con đường thành diễn giả của chàng sinh viên nói lắp

. Sau chương trình đó, chúng tôi bắt đầu có những lời mời nhiều hơn do nhà trường giới thiệu, và hết 2012, công ty đã thu hút hơn 3. 000 học viên tham gia các khoá học. Cuối năm 2012, sau khi kết thúc hợp đồng tại công ty . . . Read more