Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: đối tác

Đối tác ngoại quyết mua Cảng Hải Phòng

Ngoài ra, SGRF con đề nghị được mua toàn bộ cổ phần Nhà nước muốn thoái khỏi Cảng Hải Phòng nếu con số đó vượt mức 29,68% như kế hoạch trước đây.  “Nếu mức thoái vốn tiếp theo vượt quá tỷ lệ cho phép nhà đầu tư nước ngoài được . . . Read more