Tag: đối tác

Kinh Đô chuyển nhượng thương hiệu cho đối tác nước ngoài

. Phó tổng giám đốc Trần Quốc Việt cho biết, thực phẩm và gia vị vừa c ...

Đối tác ngoại quyết mua Cảng Hải Phòng

Ngoài ra, SGRF con đề nghị được mua toàn bộ cổ phần Nhà nước muốn thoá ...
2 / 2 POSTS