Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: đổi thương hiệu

Acecook Việt Nam thay đổi thương hiệu

. Kết thúc năm tài chính 2014, công ty tại Việt Nam đạt doanh thu 9. 000 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ 2013; cung cấp ra thị trường 2,8 tỷ gói mì, chiếm 50% thị phần, trong đó xuất khẩu chiếm 8% và dự kiến tăng lên 20% . . . Read more