Tag: đồng bằng sông hồng

FDI vào khu vực vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 65,5 tỷ USD

Theo đó, Hà Nội đã đứng thứ đầu cả địa điểm tại về bắt mắt vốn đầu tư ...
1 / 1 POSTS