Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: đồng hồ

Thương hiệu đồng hồ Jaquet Droz có mặt ở Việt Nam

. The Draugtsman (2. 000 chiếc) là một cậu bé đang ký hoạ bằng bút chì bốn bức tranh khác nhau, với hệ thống code cơ học ghi lại cử động của bàn tay cũng như nâng chiếc bút chì trong mỗi nét vẽ và mỗi lần thổi bụi. Cỗ . . . Read more