Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: eximbank sẽ có

Ban quản trị Eximbank sẽ có nhiều thay đổi

Việc Tổng giám đốc Trần Ngô Phúc Vũ và nguyên Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Tâm có tên trong danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Eximbank là do các cá nhân, tổ chức đang sở hữu hơn 20% tổng số cổ phần có quyền . . . Read more