Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: flappy bird

Flappy Bird truyền cảm hứng khởi nghiệp tại Việt Nam

. Những vấn đề về thể chế, tham nhũng và việc nhà đầu tư thà đổ tiền vào bất động sản hơn là doanh nghiệp mới khiến Việt Nam chưa trở thành môi trường tốt cho việc gây vốn và mở rộng công ty. “Chúng tôi bắt đầu dự án . . . Read more