Tag: GAS

GAS tăng trần 2 phiên liền, Vn-Index lên 574 điểm

. Đà tăng của HOSE chậm lại một phần do một số mã vốn hóa lớn và cổ ph ...

Cổ đông GAS lo lãi trượt dốc vì giá dầu biến động

Trước tình hình trên, PV GAS đặt doanh thu năm nay ở mức 69. 539 tỷ đồ ...
2 / 2 POSTS