Tag: giá xăng

Giảm giá dầu, giữ nguyên giá xăng

Với diễn biến nêu trên, Bộ Công Thương yêu cầu giảm chi sử dụng Quỹ bì ...

Bộ Tài chính: Thuế môi trường không làm tăng giá xăng

Cụ thể, số thu ngân sách từ xăng dầu bình quân năm (2015-2017) sẽ giảm ...
2 / 2 POSTS