Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: giảm lãi suất

HSBC: Cơ hội giảm lãi suất

Trong khi đó, nếu so sánh lãi suất qua đêm và lãi suất thực, các tác giả thấy nhu cầu và tăng trưởng tín dụng mạnh hơn, thanh khoản tiền đồng dần bị thắt chặt và lãi suất qua đêm tăng gần bằng với lãi suất thị trường mở OMO. . . . Read more