Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: Gossip magazines

Giải ngân 4,2 tỷ USD vốn FDI từ đầu năm

. Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) cho hay trong 4 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 4,2 tỷ USD, tăng so với mức 4 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ . . . Read more