Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: hàng hiệu

Mặc hàng hiệu có thể dễ được tuyển dụng

Ở nghiên cứu trên, lý thuyết này cho rằng người ta mặc quần áo đắt tiền để phô trương sự giàu có, từ đó làm tăng vị thế của mình trong mắt người khác. Các nhà nghiên cứu gọi hiệu ứng này là ví dụ của lý thuyết Tín hiệu . . . Read more