Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: hóa tổng hợp

Vinatex không muốn kinh doanh bách hóa tổng hợp

. Chúng tôi mong muốn phân phối những hàng hóa dệt may và xem đây là mặt hàng cốt lõi chứ không muốn phân phối bán lẻ đến 70% các mặt hàng tiêu dùng tổng hợp, chưa kể các địa điểm kinh doanh đều đi thuê chứ không phải là . . . Read more