Tag: hợp đồng

Metro phải bồi thường 2,6 tỷ đồng vì đơn phương dứt hợp đồng

. Ông Thời cho rằng, việc kiện tụng này là một lựa chọn khó khăn nhưng ...
2 / 2 POSTS