Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: HUD

Lãnh đạo HUD phải kiểm điểm vì đầu tư sai quy định

. Với kết quả trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng rà soát xử lý theo pháp luật để HUD khắc phục tồn tại và nộp các loại tiền nợ đọng sử dụng đất của Nhà nước, tiền chênh lệch giá thành và . . . Read more