Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: khổ qua

Bài học khởi nghiệp của cô chủ hãng trà khổ qua

. Bởi, việc làm thuê này vừa là vòng cấp vốn, vừa là nơi cung cấp kỹ năng và cũng là trải nghiệm để đánh giá khả năng có thể làm chủ hay không. Với mức giá bán lẻ 132. 000 đồng  một hộp 14 gói, mức giá này theo . . . Read more