Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: không bao giờ lỗ

Bầu Đức: ‘Nuôi bò công nghệ cao không bao giờ lỗ’

Năm 2015 HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần 5. 347 tỷ đồng, trong đó đàn bò chiếm 2. 475 tỷ đồng. Riêng với đàn bò, không những được chăn nuôi bằng công nghệ kỹ thuật cao, phòng ngừa được dịch bệnh, tập đoàn còn bọc lót bằng tuyến phòng . . . Read more