Tag: kiểm toán

Kiểm toán kiến nghị Sabeco nộp bù 408 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt

. Từ những trường hợp này, Bộ Tài chính đã kiến nghị sửa đổi Luật thuế ...

Kiểm toán Nhà nước sẽ rà soát cách tính tiền điện lũy tiến

. Là những người tham mưu, chúng tôi sẽ đưa vào và đến ngày 31/12 sẽ c ...

Kiểm toán Nhà nước đề nghị xử lý bất cập kinh doanh xăng dầu

. Theo đó, trong giai đoạn 2011 - 2013, Kiểm toán Nhà nước nhận định g ...
3 / 3 POSTS