Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng khởi nghiệp với quán lẩu sinh viên

. Sau nhiều lần thuyết phục với quyền lợi là vừa nhận được tiền lãi hàng tháng và được trả thêm 2 triệu đồng tiền nhà (trước đây cho thuê thì được khoảng 6 triệu), người bạn này đồng ý tham gia, phương án tối ưu là mở một quán . . . Read more