Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: loại phí

Ôtô có thể gánh thêm nhiều loại phí, lệ phí

. Theo dự thảo này, thay vì chịu mức phí thử nghiệm khí thải như quy định hiện hành, ôtô dưới 7 chỗ sẽ phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự . . . Read more