Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: mía đường

Mía đường Việt Nam tìm cách tăng năng lực cạnh tranh

. Tuy nhiên từ những nước sản xuất mía đường hàng đầu như Trung Quốc, Brazil cho đến những nước có ngành mía đường phát triển trong khu vực như Thái Lan và Philippines, Sri Lanka đều gặp những khó khăn nhất định trong quá trình trồng trọt, sản xuất . . . Read more