Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh VN xấu đi trong quý I

. Riêng vấn đề nhân sự, 48% số doanh nghiệp được khảo sát – không thay đổi so với quý trước, cho rằng họ sẽ tăng nhẹ số lượng lao động tuyển dụng, trong khi 32% số người cho biết họ sẽ duy trì số lao động hiện tại. Về . . . Read more