Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: ngành

Sóng ngầm trong ngành thủy sản

Không chỉ mua cổ phần ở Tắc Vân, Hùng Vương còn cho biết, sẽ tiến hành chào mua công khai 2,5 triệu cổ phiếu FMC của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao ta (Fimex) với giá chào mua mỗi cổ phần là 24. 000 đồng. Nếu thành công, Hùng . . . Read more