Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: ngoại ngữ

Mở trung tâm ngoại ngữ vì từng dốt tiếng Anh

. Hiện trung tâm Anh ngữ đầu tiên ông chủ trẻ đã đi vào hoạt động được nửa năm, với 10 nhân viên và bắt đầu đạt đến điểm hòa vốn.  Anh cũng dự định từ nay đến cuối năm sẽ mở thêm cơ sở thứ 2. Tuy nhiên, không ai biết, . . . Read more