Tag: người khởi nghiệp

Người khởi nghiệp cần thận trọng với đam mê

. Dholakia cùng đồng nghiệp thuộc đại học Rice đã thực hiện hàng loạt ...

Người khởi nghiệp nên đặt mục tiêu gì?

. Nếu bạn tin vào sứ mệnh của mình, nó chính là một phần của nghĩa vụ ...

Người khởi nghiệp nên đặt mục tiêu gì?

. Nếu bạn tin vào sứ mệnh của mình, nó chính là một phần của nghĩa vụ ...
3 / 3 POSTS