Tag: nhà 8b lê trực

Không chấp nhận nhà 8B Lê Trực hiến phần xây dựng sai

. Đã sai cần phải xử lý nghiêm, chủ đầu tư không thể dùng hình thức nà ...
1 / 1 POSTS