Tag: nhà đầu tư

Nhà đầu tư ‘ngóng’ bệnh viện cổ phần hóa đầu tiên

Sở dĩ có điều khoản này là bởi, bệnh viện đang hoàn thiện dự án xây dự ...
1 / 1 POSTS