Tag: nhà nước

Nhà nước vẫn quản lý giá tại sân bay nhượng quyền

. Khi có kết quả rồi mới nhân rộng nhưng cũng phải có lộ trình và đặc ...

Rút hết vốn Nhà nước tại ba ‘ông lớn’ ngành giao thông

. Trước đó, Bộ Giao thông đã đề nghị Chính phủ cho bán trọn lô với một ...

Kiểm toán Nhà nước đề nghị xử lý bất cập kinh doanh xăng dầu

. Theo đó, trong giai đoạn 2011 - 2013, Kiểm toán Nhà nước nhận định g ...
3 / 3 POSTS