Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: nhượng quyền

Nhà nước vẫn quản lý giá tại sân bay nhượng quyền

. Khi có kết quả rồi mới nhân rộng nhưng cũng phải có lộ trình và đặc biệt là phải đảm bảo vai trò quản lý của Nhà nước, đảm bảo an ninh an toàn hàng không, không chuyển nhượng quyền sở hữu hạ tầng, quyền sở hữu đất. Trả . . . Read more