Tag: nợ thuế

Hà Nội nêu tên hàng loạt ông lớn bất động sản nợ thuế

. Trường hợp chủ đầu tư các dự án thực hiện bán nhà đã thu tiền nhưng ...

Sẽ ‘trảm’ doanh nghiệp bất động sản còn nợ thuế trong tháng 7

. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc việc thu hồi nợ từ các d ...
2 / 2 POSTS