Tag: nông dân

Nông dân người Tày làm giàu từ 5ha bưởi

Nông dân người Tày làm giàu từ 5ha bưởi

. Theo ông Sáng, ngoài kỹ thuật, yếu tố quan trọng nhất để bưởi da xan ...

Dưa hấu rớt giá vì nông dân?

Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thống kê năm nay diện tích trồng dưa ...
2 / 2 POSTS