Tag: OCH

OCH họp cổ đông miễn nhiệm ông Hà Văn Thắm

. Tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị OCH đã trình cổ đông thông qua v ...
1 / 1 POSTS