Tag: ông hà

Anh trai ông Hà Văn Thắm phải trả 628 tỷ đồng cho OceanGroup

. Doanh nghiệp này nhiều năm nay cũng ghi nhận khoản phải thu 628 tỷ đ ...
1 / 1 POSTS