Tag: pháp lệnh

UBTV Quốc hội nhất trí nâng Pháp lệnh phí-lệ phí lên thành luật

Thẩm tra bước đầu dự án Luật, trên cơ sở tán thành về sự cần thiết ban ...
1 / 1 POSTS