Tag: phố đi bộ

Mặt bằng cho thuê trên phố đi bộ Nguyễn Huệ rục rịch tăng giá

Mặt bằng cho thuê trên phố đi bộ Nguyễn Huệ rục rịch tăng giá

. Vị này đánh giá, còn quá sớm để tăng giá thuê mặt bằng, nhưng với vị ...
1 / 1 POSTS