Tag: quy hoạch

Đại biểu quốc hội: Trồng mắcca tự phát sẽ gây phá hoại vùng quy hoạch

Đại biểu quốc hội: Trồng mắcca tự phát sẽ gây phá hoại vùng quy hoạch

. Trước mắt từng địa phương cũng phải có quy hoạch cụ thể từng khu vực ...
1 / 1 POSTS