Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: quý i

Masan đạt doanh thu hơn 3.500 tỷ đồng trong quý I

. Ngoài ra, GDP bình quân đầu người của Việt Nam (trên cơ sở ngang giá sức mua) là 1/10 GDP bình quân đầu người của các thị trường phát triển như Mỹ, nhưng giá đạm lại đắt hơn 50-100%, do năng suất thấp trong ngành này. Doanh nghiệp đang . . . Read more

Đằng sau mức tăng trưởng đột biến quý I

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh từ hơn 3. 200 doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo những tháng đầu năm cũng cho thấy gần 70% doanh nghiệp có số đơn đặt hàng trong quý I tăng hoặc ổn định, trong đó 75% khẳng định . . . Read more