Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: REE

REE giảm lợi nhuận, tăng cổ tức 2015

Giải thích thêm về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của lĩnh vực điện, nước năm nay lần lượt là 300 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, bà Thanh cho hay vì đơn vị đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực này theo dạng công ty liên kết, . . . Read more