Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: sẵn mặt bằng

Vốn 2 tỷ đồng, sẵn mặt bằng có nên đầu tư xưởng in?

. Ý tưởng là vậy, song tôi vẫn còn một số băn khoăn Kế hoạch của tôi như vậy có phù hợp không? Tôi sẽ gặp những trở ngại nào? Nên đặt thùng đã cắt sẵn, về in rồi sau đó dán, ghim, quấn đai, giao hàng, hay ngược lại? Công nghệ in . . . Read more