Tag: sông cấm

Bộ Giao thông muốn bán Đóng tàu Sông Cấm cho nước ngoài

. Sông Cấm không hề thua lỗ trong suốt 5 năm qua và là đơn vị đưa về n ...
1 / 1 POSTS