Tag: Studio apartments

Cân nhắc điều chỉnh cách tính giá điện

. Dầu vậy, đại diện ngành điện thừa nhận rằng thời gian qua nhận được ...

Thủ tục điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội ở TP.HCM

Bước 3 – Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ ...
2 / 2 POSTS