Tag: tài chính

Phương Tây tạm ngừng hỗ trợ tài chính cho Ukraine do tham nhũng

Tổng số tiền hỗ trợ cho Ukraine, kể cả gói hỗ trợ tài chính đã được th ...
1 / 1 POSTS