Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: thiệt hại

Xe thiệt hại vì siêu giông được bảo hiểm thế nào?

. Đây là sản phẩm khá phổ biến, bảo hiểm cho những tổn thất do tai nạn bất ngờ, những trường hợp ngoài kiểm soát của chủ xe như đâm va, lật đổ; hỏa hoạn; tai họa bất khả kháng do thiên nhiên; vật thể từ bên ngoài tác động. . . . Read more