Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: thừa thiên huế

Thêm phiếu chống với casino Thừa Thiên Huế

. Trước đó, quan điểm của Bộ Xây dựng cũng cho rằng chưa có đủ căn cứ để xem xét bổ sung quy hoạch dự án nêu trên, khi hiện cả nước có 7 trường hợp khác cấp phép theo từng dự án riêng biệt, chưa có quy hoạch rõ ràng.  Bộ . . . Read more