Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: tiêu thụ điện

Tiêu thụ điện tháng 5 cao kỷ lục

. Điện cấp cho công nghiệp – xây dựng chiếm hơn một nửa lượng điện thương phẩm, tăng 12% so với 5 tháng đầu năm 2014; điện cấp cho thương mại chiếm 5%, tăng 20%; điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 34%, tăng 10%. Với công suất . . . Read more