Tag: tính xin trung ương

Hải Phòng tính xin Trung ương 8.000 tỷ xây “khu làm việc”

. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 10. 000 tỷ đồng, song cũng chưa có phươ ...
1 / 1 POSTS