Tag: tổng công ty

Tổng công ty Đường sắt muốn cùng Vingroup đầu tư hạ tầng

. Hồi tháng 4 vừa qua, thông tin một số tập đoàn tư nhân lớn, trong đó ...

VNPT lập 3 tổng công ty

. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố quyết định ...
2 / 2 POSTS